ابرهای کومولوس

Nexttop Cumulus Clouds

Nexttop Cumulus Clouds

ابرهای کومولوس؛ نشانهٔ هوای خوب و ملایم!

گونه‌ای از ابرهای سفید و بزرگ و متراکم هستند که عمدتا به صورت عمودی در ارتفاع بین 300 تا 3000 متر توسعه می‌یابند، اغلب ساختمان گل کلمی داشته و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند. ابرهای کومه‌ای جداازهم و معمولاً چگال، با خطوط مرزی واضح هستند.

ابرهای سیروس

nexttop cirrus

nexttop cirrus cloud system

ابرهای سیروس؛ معرف هوای آرام و خوب!

ابرهای سیروسی از مرتفع‌ترین ابرها می باشند. اغلب به صورت پر مانند، سفید رنگ و شفاف (مملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. ابرهای سیروس حدود ۳۰٪ از ابرهای زمین را تشکیل می‌دهند. این ابرها با عبور دادن نور خورشید از فضا و جلوگیری از انعکاس امواج مادون قرمز باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای در سطح زمین می‌شوند.