مزایای استفاده از سیستم های ابری ۳

Cloud Computing Strategic Value

ارزش راهبردی

سیستم های ابری به شرکت ها و سازمان ها این مزیت رقابتی را میدهد که از نوآورانه ترین فنآوری موجود استفاده نمایند.

 • چرخه ساده تر عملیاتی
  • گردانندگان سیستم های ابری با انجام کار های اساسی زیرساختی، این امکان را به سازمان ها میدهند که بر روی توسعه برنامه های خود متمرکز شده و به اولویت های خود بپردازند.
 • بروزرسانی های منظم
  • سرویس دهندگان سیستم های ابری بطور منظم سیستم ها و ابزار خود را بروز رسانی میکنند تا کاربران آن همواره از آخرین فنآوری روز استفاده نمایند.
 • همکاری گسترده
  • دسترسی جهانی و گسترده در سیستم های ابری به این معنی خواهد بود که تیم های نگهداری و اجرا بطور گسترده تری در آن همکاری دارند.
 • رقابت موثر
  • سازمان ها با استفاده از سیستم های ابری بطور چالاکتری با رقبای خود که نیازمند اختصاص منابع فنآوری برای نگهداری و راه اندازی سیستم های محلی دارند، عبور خواهند نمود.

مزایای استفاده از سیستم های ابری ۲

Cloud Computing Efficiency

بهره وری

سازمان ها و ارگان های بزرگتر میتوانند بدون نگرانی از هزینه های مترتب برای نگهداری و ایجاد زیرساخت ها، ابزار و برنامه های مورد نیاز خود را برای استفاده دریافت نمایند.

 • قلبلیت دسترسی
  • برنامه های موجود در سیستم های ابری و همچنین اطلاعات ذخیره شده در این سیستم بطور گسترده از نقطه ای که امکان اتصال به اینترنت باشد، در دسترس خواهند بود.
 • سرعت ورود به بازار
  • توسعه برنامه ها در بستر سیستم های ابری باعث خواهد شد تا برنامه های مورد نظر به سرعت در بازار مقصد وارد شده و مورد استفاده قرار بگیرند.
 • امنیت داده ها
  • مشکلات سخت افزاری احتمالی بدلیل وجود شبکه و امکانات پشتیبان باعث از بین رفتن اطلاعات و داده ها نخواهند شد.
 • صرفه جویی در تجهیزات
  • در سیستم های ابری، سازمانها از امکانات و منابع مجازی استفاده نموده و در هزینه های فنی و سخت افزاری سرور و سایر تجهیزات مربوطه صرفه جویی خواهند نمود.
 • ساختار پرداخت
  • در ساختار پرداخت در قبال ابزار موجود سیستم، کاربر صرفا برای ابزارهایی که استفاده می کند؛ هزینه پرداخت خواهد نمود.

مزایای استفاده از سیستم های ابری ۱

Cloud Computing Flexibility

انعطاف پذیری

کاربران میتوانند از دامنه خدمات را به اندازه نیازهای خود افزایش یا کاهش دهند، یا متناسب با شرایط سازمان خود شخصی سازی نموده و به این خدمات از هر نقطه مکانی بر بستر اینترنت دسترسی داشته باشند.

 • توسعه پذیری
  • زیرساخت های ابری متناسب با نواسانات موجود در نیازهای سازمانی قابل تغییر خواهند بود.
 • تنوع امکانات ذخیره سازی
  • کاربران میتوانند عموما بین چند مدل فضای عمومی، فضای خصوصی و یا ترکیب این دو پیشنهاد متناسب با نیاز و ملاحظات خود فضای ذخیره سازی خود را انتخاب نمایند.
 • گزینه های مدیریت
  • سازمان ها میتوانند سطوح مدیریتی خود را با استفاده از یک برنامه تحت وب تعیین نمایند. این موضوع در همه حالتهای خدماتی SaaS و IaaS و PaaS برقرار و امکان پذیر خواهد بود.
 • انتخاب ابزار
  • کاربران میتوانند از میان ابزارها و امکانات پیش فرض موجود در سیستم راهکار اختصاصی خود را انتخاب نمایند.
 • امکانات امنیتی
  • فضای ابری اختصاصی مجازی، امکان کدگذاری و تولید کلیدهای اختصاصی منجر به افزایش امنیت اطلاعات شما خواهد شد.