Inlägg av Yazdan

Cirrus moln

Cirrus moln indikerar vanligen en närliggande väderfront. Cirrus är ett genus av atmosfäriskt moln som i allmänhet kännetecknas av tunna, spridda strängar. Detta moln kan bildas vid vilken höjd som helst mellan 5,0 km och 14 km över havet. Cirrus visas i allmänhet vit eller ljusgrå i färg. Cirrus moln bildar sig på andra planeter, […]

Cumulus moln

Cumulus moln brukar indikera rätt väder. Moln som har platta baser och beskrivs ofta som “puffy”, “cotton-like” i utseende. De är lågnivåmoln, i allmänhet mindre än 2000 m i höjd. Cumulus moln kan förekomma i sig, i linjer eller i kluster. Cumulus moln kan bildas i linjer som sträcker sig över 480km och kan växa […]

Business Agility via Cloud

Business Agility via Cloud Ja – molnet har gått vanligt. Det är bara för svårt att ignorera alla sina fördelar: smidighet; närmare samarbete mellan IT-avdelningar och affärsenheter snabbare återkopplingsslingor; enklare utformning av produkter och tjänster. Cloud tillåter dig att undersöka maskininlärning, chatbots, Dina Internet och andra störande tekniker. Är du ombord också? Låt oss bekanta […]