Business Agility via Cloud

Business Agility via Cloud

Ja – molnet har gått vanligt. Det är bara för svårt att ignorera alla sina fördelar: smidighet; närmare samarbete mellan IT-avdelningar och affärsenheter snabbare återkopplingsslingor; enklare utformning av produkter och tjänster. Cloud tillåter dig att undersöka maskininlärning, chatbots, Dina Internet och andra störande tekniker. Är du ombord också? Låt oss bekanta dig med IT-ledarnas röster som har gått ner i denna väg och har viss visdom att ge.

Source: infoworld.com/resources/162368