مزایای استفاده از سیستم های ابری ۳

Cloud Computing Strategic Value

ارزش راهبردی

سیستم های ابری به شرکت ها و سازمان ها این مزیت رقابتی را میدهد که از نوآورانه ترین فنآوری موجود استفاده نمایند.

 • چرخه ساده تر عملیاتی
  • گردانندگان سیستم های ابری با انجام کار های اساسی زیرساختی، این امکان را به سازمان ها میدهند که بر روی توسعه برنامه های خود متمرکز شده و به اولویت های خود بپردازند.
 • بروزرسانی های منظم
  • سرویس دهندگان سیستم های ابری بطور منظم سیستم ها و ابزار خود را بروز رسانی میکنند تا کاربران آن همواره از آخرین فنآوری روز استفاده نمایند.
 • همکاری گسترده
  • دسترسی جهانی و گسترده در سیستم های ابری به این معنی خواهد بود که تیم های نگهداری و اجرا بطور گسترده تری در آن همکاری دارند.
 • رقابت موثر
  • سازمان ها با استفاده از سیستم های ابری بطور چالاکتری با رقبای خود که نیازمند اختصاص منابع فنآوری برای نگهداری و راه اندازی سیستم های محلی دارند، عبور خواهند نمود.