نوشته‌ها

ابرهای سیروس

nexttop cirrus

nexttop cirrus cloud system

ابرهای سیروس؛ معرف هوای آرام و خوب!

ابرهای سیروسی از مرتفع‌ترین ابرها می باشند. اغلب به صورت پر مانند، سفید رنگ و شفاف (مملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. ابرهای سیروس حدود ۳۰٪ از ابرهای زمین را تشکیل می‌دهند. این ابرها با عبور دادن نور خورشید از فضا و جلوگیری از انعکاس امواج مادون قرمز باعث ایجاد اثر گلخانه‌ای در سطح زمین می‌شوند.